EAS arenguprogramm

Saage meid tundma

Tutvuge referentsidega

Teil on küsimusi?

Pöörduge kontakt lehele

EAS arenguprogrammi projekt Scandinor OÜ

EU53734 01.12.2019-29.02.2021, mille eesmärgiks on:
  1. Suurendada ettevõtte tootmisvõimekust ja arendada uusi puittooteid.
  2. Suurendada ekspordi osakaalu ja avada uusi turge.
  3. Koolitada personali.
Projekti kogumaksumus on 457630 eurot, millest toetus on maksimaalselt 205933.50 eurot.