EAS arenguprogramm

Saage meid tundma

Tutvuge referentsidega

Teil on küsimusi?

Pöörduge kontakt lehele

EAS arenguprogrammi projekt Scandinor OÜ

EU53734 01.12.2019-29.02.2021, mille eesmärgiks on:
  1. Suurendada ettevõtte tootmisvõimekust ja arendada uusi puittooteid.
  2. Suurendada ekspordi osakaalu ja avada uusi turge.
  3. Koolitada personali.
Projekti kogumaksumus on 600 725 eurot, millest toetus on maksimaalselt 270 326.25 eurot.